نوشین بیجاری

درباره من

دکتر نوشین بیجاری
image

استادیار گروه آموزشی زیست شناسی @ دانشکده علوم پایه

...

محقق گوگل

(1403/4/26)

استنادات

347

h-index

9

i10-index

8

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1403/4/26)

استنادات

287

مقالات

13

h-index

8

مؤلفین همکار

42

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1384-1387

کارشناسی

دانشگاه رازی

1388-1391

کارشناسی ارشد

دانشگاه رازی

1392-1396

دکتری

دانشگاه رازی

تجارب

1401-1402

مسئول دفتر یونسکو

1401- تا کنون

مشاور انجمن زیست شناسی

1397-1398

دوره پسادکتری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی

علوم پزشکی کرمانشاه

مهارت ها

Chromatography

Nano drug delivery

Protein Purification

Gene cloning and expression

Enzyme Kinetics and Inhibition

Protein‐Ligand (Drug) interaction

Spectroscopic Techniques

اولویت های پژوهشی

Bioinformatics

Protein aggregation, Amyloidosis and its inhibition

Nanomedicine

Enzyme Kinetics

Nano drug delivery systems

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/04/30
Synthesis and spectroscopic characterization of new sulfanilamide-functionalized magnetic nanoparticles, and the usability for carbonic anhydrase purification: is there perspective for ‘cancer treatment’ application?
Effective Reduction of Tau Amyloid Aggregates in the Presence of Cyclophilinfrom Platanus orientalis Pollens; An Alternative Mechanism ofAction of the Allergen
CURRENT PROTEIN & PEPTIDE SCIENCE(2023)
معصومه مهرابی, ^نوشین بیجاری*, ولی اکبری, سمیرا رنجبر, سعید کریما, مجتبی سنکیان, سارا اجاقی, رضا خدارحمی
معرفی ویژگی‌های اندولیزین به عنوان جایگزین برای آنتی بیوتیک
کومش(2023)
9812922003, ^شمس الضحی ابوالمعالی, ^شکیبا درویش علی پور آستانه*, ^نوشین بیجاری
مطالعه جنتامایسین اصلاح شده با نانونقره سبز بعنوان یک عامل ضدباکتریایی جدید
دومین همایش بین‌المللی تحقیقات در علوم و فناوری نانو(2021-08-07)
سارا شریفی*, کیوان قدرتی, نگار گنجی, ^نوشین بیجاری
بررسی میانکنش داروی irinotecan با آلبومین سرم انسانی با روش های اسپکتروفتومتری: شناسایی محل اتصال احتمالی دارو
بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران(2021-02-16)
^نوشین بیجاری, دکتر سیروس قبادی*, دکتر کتایون درخشنده
بررسی اسپکتروسکوپیک و بیوانفورماتیکی تاثیر اتصال داروی ضد گلوکومای دورزوالمید بر شاخص آبگریزی سطحی آنزیم کربنیک انیدراز
اولین همایش ملی کاربرد زیست سامانه ها و بیوانفورماتیک در علوم زیستی(2021-11-04)
^نوشین بیجاری*
تهیه نانو حامل پروتئینی حاوی داروی ایرینوتکان: ارزیابی تغییرات ساختار دوم و سوم این نانوذرات در حضور دارو
دومین همایش بین‌المللی تحقیقات در علوم و فناوری نانو(2021-08-07)
^نوشین بیجاری*, کتایون درخشنده, سیروس قبادی, سارا شریفی
Designation irinotecan binding site on a carrier protein with Site marker competitive displacement experiment
هفدهمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی بیوشیمی فیزیک ایران /17th National and 2nd International Conference of Iranian Biophysical Chemistry/(2022-09-06)
^نوشین بیجاری*, سیروس قبادی
Interaction of Irinotecan as an anticancer drug with Human Serum Albumin: A Molecular Docking Approach
هفدهمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی بیوشیمی فیزیک ایران /17th National and 2nd International Conference of Iranian Biophysical Chemistry/(2022-09-06)
^نوشین بیجاری*
مطالعه میزان پایداری فاژ جدا شده از فاضلاب و بررسی عملکرد لیزین آن علیه سودوموناس آئروجنوزا
22th national and 10th International Congress on Biology /بیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران(2022-08-31)
9821922001, ^شکیبا درویش علی پور آستانه*, ^شمس الضحی ابوالمعالی, ^نوشین بیجاری
بررسی برهمکنش‌های لیگاند-گیرنده مولکول‌های فعال Peganum harmala با پروتئین ACE2
22th national and 10th International Congress on Biology /بیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران(2022-08-31)
9811922002, ^شمس الضحی ابوالمعالی*, ^مهدی صادقی, ^نوشین بیجاری
آنالیز مورفولوژی نانو ذره نقره سنتز شده با عصاره بذر گیاهTribulus terrestris
سومین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی(2023-05-24)
^نوشین بیجاری, سارا شریفی
اندازه گیری محتوای فنلی لود شده بر سطح نانوذرات سنتز شده با روش سبز به کمک اسپکتروسکوپی جذبی
اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی(2023-09-11)
^نوشین بیجاری
بررسي ميانكنش مولكولهاي طبيعي گياهي با گيرنده ي پروتئيني ACE2 انساني
اقائي مهسا(تاریخ دفاع: 1401/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
همسانه سازي ليزين فاژهاي جداشده از دشت كوير موثر بر باكتري هاي گرم منفي
مجلسين فرنوش(تاریخ دفاع: 1401/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
Irinotecan binds to the internal cavity of beta-lactoglobulin: A multi-spectroscopic and computational investigation
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS(2017)
^نوشین بیجاری, سیروس قبادی*, کتایون درخشنده
β-lactoglobulin-irinotecan inclusion complex as a new targeted nanocarrier for colorectal cancer cells
Research in Pharmaceutical Sciences(2019)
^نوشین بیجاری, سیروس قبادی, کتایون درخشنده*
سنتز و تعیین مشخصات نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره بذر گیاه خارخسک Tribulus terrestris و بررسی خصوصیات آنتی باکتریایی آن(مجری اول)
(2023-01-09)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
بیوشیمی حیوانی پیشرفته   (572 بار دانلود)
رشته : دامپزشکی
بیوشیمی عمومی (دامپزشکی)   (625 بار دانلود)
رشته : دامپزشکی , گرایش : دامپزشکی
آزمایشگاه بیوشیمی   (746 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و ملکولی , گرایش : سلولی و ملکولی
زیست شناسی سلول های بنیادی   (587 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و ملکولی , گرایش : سلولی و ملکولی
زیست شناسی سلولی و ملکولی   (703 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و ملکولی , گرایش : سلولی و ملکولی
بیوشیمی ساختار   (724 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و ملکولی , گرایش : سلولی و ملکولی
بیوشیمی ویتامین و هورمون   (948 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و ملکولی , گرایش : سلولی و ملکولی
بیوشیمی متابولیسم   (812 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و ملکولی , گرایش : سلولی و ملکولی
ایمنی زیستی   (1188 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و ملکولی , گرایش : سلولی و ملکولی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سمنان، ایران
n.bijari@semnan.ac.ir
2331532211(98+)

فرم تماس