نوشین بیجاری

درباره من

دکتر نوشین بیجاری
image

استادیار گروه آموزشی زیست شناسی @ دانشکده علوم پایه

...

محقق گوگل

(1400/7/17)

استنادات

217

h-index

8

i10-index

6

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1400/4/5)

استنادات

173

مقالات

11

h-index

7

مؤلفین همکار

36

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1391-1396

دکتری

رازی کرمانشاه

تجارب

1396-1397

دستیار پژوهشی- مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی

دانشکده دارو سازی کرمانشاه

1397-1398

دوره پسادکتری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی

علوم پزشکی کرمانشاه

مهارت ها

Gel Electrophoresis , SDS PAGE, Agarose gel electrophoresis

Chromatography

Nano drug delivery

Gene cloning and expression

Protein Purification

Enzyme Kinetics and Inhibition

Protein‐Ligand (Drug) interaction

Spectroscopic Techniques

اولویت های پژوهشی

Bioinformatics

Protein aggregation, Amyloidosis and its inhibition

Nanomedicine

Enzyme Kinetics

Nano drug delivery systems

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
بیوشیمی عمومی (دامپزشکی)   (11 بار دانلود)
رشته : دامپزشکی , گرایش : دامپزشکی
آزمایشگاه بیوشیمی   (40 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و ملکولی , گرایش : سلولی و ملکولی
زیست شناسی سلول های بنیادی   (40 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و ملکولی , گرایش : سلولی و ملکولی
زیست شناسی سلولی و ملکولی   (40 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و ملکولی , گرایش : سلولی و ملکولی
بیوشیمی ویتامین و هورمون   (33 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و ملکولی , گرایش : سلولی و ملکولی
بیوشیمی ساختار   (36 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و ملکولی , گرایش : سلولی و ملکولی
بیوشیمی متابولیسم   (39 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و ملکولی , گرایش : سلولی و ملکولی
ایمنی زیستی   (39 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و ملکولی , گرایش : سلولی و ملکولی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سمنان، ایران
n.bijari@semnan.ac.ir
2331532211(98+)

فرم تماس